Nakon sloma socijalizima mnogi spomenici vezani za antifašističku bobru su zaboravljeni, zapušteni ili uklonjeni sa markantnih mesta. U nekim evropskim zemljama otišlo se i dalje: pod izgovorom da se na taj način određuju prema sukobu između Rusije i Ukrajine, ruše se i skrnave znamenja podignuta u čast pobede Crvene armije i njene kolosalne žrtve u Drugom svetskom ratu. U ovom svetlu, mapiranje belega antifašističke epopeje i uključivanja ovog dela našeg spomeničkog nasleđa u turističku ponudu, poduhvat je za svako poštovanje.

Turističke organizacije Novog Sada  je tokom 2021. godine, u cilju obogaćivanja turističke ponude grada sa okolinom, sprovela temeljno istraživanje i obilazak spomeničkog nasleđa i znamenitih mesta koja se nalaze duž Partizanskog puta. Na potezu između Banstola na istoku i Vizića i Neština na zapadu, obuhvaćeno je preko 60 spomenika antifašističke istorije, koja su upotpunjena sećanjima lokalnog stanovništva. Ovaj projekat krunisan je izradom turističke mape „Ustanička Fruška gora“ i izložbom fotografija.

Izložbu su, 25. maja 2022. godine, u konferencijskoj sali TONS-a otvorili direktor Turističke organizacije grada Novog Sada Branislav Knežević, sa saradnicima Gordanom Stojaković, autorkom teksta i Milošem Dunjićem, kao i autorom fotografija Draganom Kurucićem.

Vest priredila: Milena Mihaljčić