Toplina sa Zlatibora

Stanimirka Golubović je još šezdesetih godina prošlog veka shvatila da od njenih lepih rukotvorina može da hrani porodicu. Primer su joj bili džemperi iz obližnjeg sela Sirogojna koji su stekli svetsko ime.