Tomislav Peternek: Svet istine i lepote

Tomislav Peternek jedan je od najboljih fotografa današnjice. Majstor fotografije Foto saveza Jugoslavije postaje 1967, a jedno od najviših svetskih zvanja - Ekselencija FIAP, dodeljuje mu Međunarodna federacija za umetničku fotografiju (FIAP) 1973. godine.