Futoška priča

Čim se pređu gradski mostovi na severu su hatari Futoga i Begeča, bački salaši i čarde duž Dunava. Gotski tornjevi katoličke crkve, vidljivi iz daljine, nepogrešivo vas vode ka Futogu, živopisnom naselju starijem od Novog Sada.