Spomenik prirode Slapovi Sopotnice

Slapovi Sopotnice nalaze se se na zapadnim obroncima Jadovnika, nedaleko od Prijepolja. Za ovu živopisnu i plahovitu planinsku rečicu osobene su velike visinske razlika između najvišeg izvora na preko hiljadu metara namorske visine i ušća u Lim na oko 500 m, posle svega 3,5 km dugog toka.