Šarmiranje na drugi pogled

Postoje neki ljupki detalji zbog kojih grad zavolimo još više. Kao u pesmi Mike Antića, tek kada krenemo da obraćamo pažnju, skrivene lepote počeće da pronalaze nas.