Vizionarski spoj tradicije i 21. veka

Irena Vujović predsednica je opštine Savski venac u kojoj se u ovom trenutku odvija ogroman preobražaj, sigurno najveći, ne samo u Beogradu, veći i u čitavoj Srbiji.