Kulturne rute Novog Sada

Savremeni putnici sve češće obilaze Novi Sad krećući se unutar koridora koje su omeđili graditelji sesecionističkih građevina. Jedan od takvih itinerera započinje pričom o bidermajer-nazarenskom slikarstvu, čiji je naznačajniji predstavnik unutar srpskog slikarstva, novosadski slikar Pavle Simić.