Novi Pazar – izuzetna destinacije Evrope

Zahvaljujući spomenicima na listi Uneska, ali i svojoj osobitoj povesti, Novi Pazar je poneo titulu Izuzetne destinacije Evrope.