Kamena devojka kraj Drine

Mali Zvornik se nalazi na obali plahovite Drine, podno brda Orlovine gde se nekada nalazilo vizantijsko utvrđenje, a potom i grad srpskog kneza Časlava.