Preporod knjeginjine ergele

Na velikom imanju kraj Požerevca koje je znameniti srpski vladar – knez Miloš Obrenović – poklonio narodu, nalazi se najstarija i najtrofejija ergela u Srbiji. Nosi ime po kneževoj supruzi, knjeginji Ljubici.