Budi gost na srpskoj slavi

Kao jedna od retkih neprekinutih tradicija u srpskom narodu, od 2014. godine krsna slava se nalazi na Uneskovoj Reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa. Od avgusta ove godine, kao deo redovnih turističkih programa Beograda, u Konaku knjeginje Ljubice izvodi se igrokaz koji posetiocima živo predstavlja način na koji se slavi srpska slava.