Dobro je neprijatelj sjajnom

Endru Deri je odlučan da se izbori s brojnim izazovima sistema modernog obrazovanja. Veruje da škole ne mogu da žive u izolaciji, već da treba da se povezuju s preduzetničkim zajednicama kako bi učenici imali kontakt sa stvarnim svetom.