Project Description

„Autoportret svakog fotografa, kako je to pokazao jedan kolega, sastoji se iz tri fotografije: Glave – da moraš da razumeš šta i zašto slikaš; Ruke – da znaš da koristiš alat  i Srca – znači da fotografija, bez obzira na motiv, treba da dođe iznutra“, Željko Sinobad.