Galerija Matice srpske

Galerija je osnovana 1847. godine u Pešti u okrilju Matice srpske, najstarijeg kulturnog, književnog i naučnog društva kod Srba. Sa kolekcijom od oko deset hiljada umetničkih dela značajnih za srpsku nacionalnu umetnost i kulturu u periodu od 16. do 21. veka, jedan je od najbogatijih umetničkih muzeja u zemlji.  Pored stalnih postavki, izložbi i događaja, svakog meseca pažnja posetilaca se usmerava na jedno umetničko delo koje se posebno promoviše.

Muzej grada Novog Sada

Centralna zgrada Muzeja na Petrovaradinskoj tvrđavi smeštena je zdanju nekadašnjeg Arsenala. Stalna postavka Novi Sad od 18. do 20. veka posetioce upoznaje sa građanskim životom. Druga stalna postavka posvećena je Velikom ratnom bunaru koji spada u remek-dela arhitekture. Bunar je deo Podzemnih vojnih galerija – jedne od najvećih atrakcija Tvrđave. Posetioci mogu da vide deo impozantnog „lavirinta“ ukopanih na četiri nivoa ispod Tvrđave.

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog

Legat Pavla Beljanskog – diplomate od karijere i strastvenog kolekcionara –  čuva, izučava i izlaže zbirku antologijskih dela srpske moderne umetnosti prve polovine 20. veka. U sklopu Muzeja nalazi se Memorijal Pavla Beljanskog  koji  predstavlja rekonstrukciju privatnog prostora velikog darodavca. Prostorom dominira slika Vlaha Bukovca „Velika Iza“, kojom je 1882. Bukovac započeo izlaganje serije veličanstvenih aktova na pariskom Salonu.

Muzej Vojvodine

Tri kasnorimska pozlaćena šlema iz Berkasova najpoznatiji su predmeti bogate Antičke zbirke Muzeja. Izrađeni su od kovanog gvožđa na koje je nanesen sloj tankog srebrnog, pozlaćenog lima. Jedan šlem se posebno ističe ukrasima od poludragog kamena oniksa i kalcedona i imitacijom smaragda. Ovi eksponati gostovali su u više prestižnih evropskih muzeja i privukli imozantan broj posetilaca.

Novosadska sinagoga

Reprezentativni kompleks sinagoge nalazi se u samom srcu grada, u uvek prometnoj Jevrejskoj ulici. Sinagoga sa zdanjima Jevrejske škole i opštine izgrađena je u secesijskom stilu 1909, prema zamislima peštanskog arhitekte Lipota Baumhorna. U prethodnu najavu na telefon +381 21 423-882, posetioci mogu obići kompleks i čuti zanimljive priče o istoriji, religiji i običajima jevrejske zajednice Novog Sada.

Prirodnjačka zbirka

Bogati fond zbirke Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode podeljen je u nekoliko celina: geološko-paleontološka, mineraloška i petrološka zbirka, botanička, entomološka, ihtiološka, herpetološka, ornitološka i teriološka zbirka. Najdragoceniji eksponat Paleontološke zbirke je lobanja sa kljovama runastog mamuta iz ledenog doba pronađenog u koritu Tise kod Novog Bečeja. To je jedinstveni eksponat ove vrste u Evropi.