Vojvodina – Stara i nova evropska veloregija

Transport i turizam su dve teme kojima se stalno bavimo, a cikloturizam je ekonomska grana sa dragocenim potencijalom za razvoj privrede AP Vojvodine. Kada je reč o korišćenju bicikla kao prevoznog sredstva Vojvodina, koja je izgrađena na tradicijama Austrougarske monarhije, utemeljila je svest i infrastrukturu za biciklizam pre više od veka. Bicikl, bez obzira na vremenske uslove, koristi se svakodnevno. Mi se nadovezujemo na tu tradiciju, stvarajući savremenu mrežu biciklističkih ruta u službi razvoja turizam.

Biciklizam kao sportsko-turistička disciplina, umnogome može uticati na svest javnosti o značaju bicikla, kako u rekreativne svrhe, tako i u pogledu zaštite životne sredine, pri čemu cikloturista ima neposredniji doživljaj okruženja u kom se nalazi i kroz koji prolazi. Na ovaj način se, sinergijom pokrajinskih i lokalnih resornih institucija, efikasnije umrežava biciklistička infrastruktura, povezujući se sa dostupnom ruralnom ponudom. Angažovanjem našeg Sekretarijata priveden je kraju postupak mapiranja biciklističkih ruta i izrada katastra.

,,Život je kao vožnja bicikla, kako biste održali balans morate nastaviti da se krećete”
Albert Ajnštajn

Koridori Eurovelo ruta

Izrada detaljnog master plana turističke signalizacije u AP Vojvodini uključuje i Eurovelo biciklističke rute i turističku signalizaciju. Master plan turističke signalizacije Republike Srbije sadrži samo opštu metodologiju, a Sekretarijat trenutno realizuje projekat postavljanja turističke signalizacije na celoj teritoriji AP Vojvodine, oslanjajući se na sopstveno istraživanje i mapiranje lokaliteta i ruta.
Ukrštanjem svih relevantnih podataka postavili smo prioritete, a ključni prioritet je Eurovelo 6impresivni koridor koji se prostire od Atlantika do Crnog mora i na 3.653 kilometra povezuje deset zemalja. Na 667 kilometara, koliko se prostire u Republici Srbiji, mapirali smo 300 kilometara kroz Vojvodinu, postavivši cilj – od Bačkog brega do Novih Banovaca postaviti novu i zameniti staru i oštećenu signalizaciju. Projekat revitalizacije saobraćajne signalizacije obuhvata zamenu više od 200 tabli, što je više od polovine identifikovane signalizacije. Tako ćemo, na približno dve trećine Eurovelo 6 rute u Vojvodini dobiti novu i funkcionalnu, evropski standardizovanu signalizaciju. Na ovom projektu sarađujemo sa sedam lokalnih samouprava. Cikloturistički kapaciteti Sombora, Apatina, Odžaka, Bačke Palanke, Novog Sada, Petrovaradina, Sremskih Karlovaca, Inđije, kao i Nove Pazove, te istaknuti turistički toposi Bačke i Srema, dobiće novu signalizaciju, kao neophodan segment cikloturističke infrastrukture. Ukoliko lokalni političari i turistički poslenici ideje pretoče u konkretne projekte, kroz EU konkurse mogu da obezbede i finansiranje staza i ostale napredne biciklističke infrastrukture. Uz postojeću turističku agendu, ove sredine mogu da razmišljaju o novim turističkim kreacijama koje će ponuditi stranim i domaćim cikloturistima.
Adaptacija postojećih i izgradnja nove biciklističke staze Beograd – Novi Sad duž starog puta, povezivanje rute Srem sa Srijemskom rutom, granični prelaz Šid – Tovarnik, laterale u Beočinu i Novom Sadu, te fazna implementacija projekta međunarodne rute EuroVelo 6, sada kroz revitalizaciju cikloturističke signalizacije, omogućiće pristupačnost, bezbednost i samim tim veći priliv stranih cikloturista. Neki od ovih projekata podržani su od strane  Austrijske razvojne agencije ADA i Švajcarske agencije za razvoj SDC.
Ništa manje važan je i projekat postavljanja turističke signalizacije za označavanje međunarodne biciklističke rute Eurovelo 11. Izazov s kojim se suočavamo ogleda se u usklađivanju prostornih planova sa realnim stanjem na terenu, no ubeđen sam da će zajednički rad sa lokalnim samoupravama na definisanju njihovih potreba i zahteva rezultirati maksimalnom funkcionalnošču i ovog međunarodnog koridora.

,,Bicikl  je zanimljivo vozilo, njegov motor je njegov putnik”
Džon Hauard, američki biciklista

Biciklirajmo Vojvodinom

Sa ponosom ističem da je naš Sekretarijat pokrovitelj serijala u produkciji Radio-televizije Vojvodina, pod nazivom ,,Biciklirajmo Vojvodinom”. Serijal se sastoji od dvanaest epizoda koji će se emitovati tokom naredne godine, modernog medijsko-promotivnog proizvoda u kojem će dva voditelja ,,biciklirati” Vojvodinom otkrivajuću kulturno-istorijsko nasleđe, prirodne, geomorfološke i ekološke dragulje na dvanaest lokacija od Subotice, sve do Sremske Mitrovice.
Pomenuti projekti će zasigurno rezultirati prepoznatljivošću Vojvodine na evropskom cikloturističkom atlasu, posebno prepoznatljivosti koridora 6, 11 i 13, koji dovode oko  20.000 cikloturista godišnje, na, u proseku, tri dana. Biciklisti su turisti visoke platežne moći, željni rekreacije i avanture i produženog boravka u Vojvodini.

Zelena ekonomija u fokusu

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam od protekle godine aktivno radi na razvoju turizma, a kruna svega je donošenje strateškog dokumenta – Programa razvoja turizma Vojvodine, koji precizno definiše raznolike aspekte razvoja, a po ugledu na republičku Strategiju.
Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam postavio je četiri prioriteta: Nacionalni park Frušku goru, ruralni i etno turizam, nautički turizam – koridor uz reke Dunav i Tisu, te biciklizam i cikloturizam. Promocijom biciklizma doprinosi se razvoju zelene ekonomije i stvaranju novih radnih mesta, što je prioritet i na nacionalnom nivou.
Statistički podaci o boravku i noćenjima stranih i domaćih turista u prvih osam meseci ove godine su ohrabrujući, kao i udeo ovog sektora u rastu ukupnog BDP-a. To su pozitivni trendovi koje pomno pratimo.

Tekst: Ivan Đoković, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam
Foto: Nenad BerićSonja Babić-Vejnović