Thousand-year-old neolithic metropolis

Beogradsko tlo počiva na brojnim naseobinama iz mlađeg kamenog doba, kojima danas koračamo ne sluteći da hodamo nad neolitskim Beogradom. Jedini lokalitet koji zaljubljenci u praistorijska blaga mogu da obiđu jeste lokalitet Vinča.