A DATE IN ELEGANT TOPCIDER

Zahvaljujući saradnji nekoliko gradskih ustanova kulture i entuzijazmu dve mlade istoričarke umetnosti, imamo priliku da svake poslednje subote u mesecu, u okviru tematske šetnje Kulturna baština Topčidera, otkrivamo taj otmeni beogradski kraj.